SIKCA SORULAN SORULAR
    Sorunun İçeriği :           
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
Özel güvenlik eğitim sertifikası ve kimlik kartları nereden alınıyor?
Özel güvenlik sınavına Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi alınan ilin dışında girilebilir mi?
Özel Güvenlik Temel veya Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılıyor?
Özel güvenlik yenileme sertifikasını aldıktan sonra kimlik müracaatı yapılırken kimlik harcı yatırılacak mı? Eğer kimlik harcı yatırılmayacak ise daha önce yatırılan harçlar ne olacak?
Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi devam edecek mi?
Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni almak için Yapılacak Başvuruda Hangi Belgeler İstenmektedir?
Özel güvenlik kimlik kartının çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenilebilirim?
Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Alınan Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilebilir mi?
Özel Güvenlik Görevlilerine Çalışma İzni Verilmesi İçin Harç Alınır mı?
Kimlerde özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?
Özel Güvenlik Görevlileri İşçi Sayılır mı?
Özel Güvenlik Görevlilerine Karşı Görevlerinden Dolayı Suç İşleyenler Ne Şekilde Cezalandırılır?
Özel Güvenlik Görevlileri Görevleriyle Bağlantılı Olarak Suç İşlerse Ne Şekilde Cezalandırılır?
Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir?
Özel Güvenlik Görevlileri Devriye veya nokta nöbetini kaç kişi ile ifa edebilir?
Özel Güvenlik Görevlileri Ne Zaman Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amirinin Emrine Girmektedirler?
Özel Güvenlik Görevlileri Nerelerde Silahlı Olarak Görev Yapamazlar?
Kimlik Kartını Başkasına Kullandıran, Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Cezalandırılır?
Ateşli Silahını Kanuna Aykırı veya Görev Alanı Dışında Kullanan Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Cezalandırılır?
Özel Güvenlik Görevlilerince Kamuya Açık Alanlarda Yapılan Aramalarda Yakalanan Kişi(ler) veya El Konulan Madde veya Cisimlere Ne Gibi Bir İşlem Yapılmaktadır?
Özel Güvenlik Görevlileri “Özel Güvenlik” İbaresi Yazılı Yeleği Ne Zaman Giyerler?
Özel güvenlik görevlileri görevli iken kullandıkları silahları görev dışında taşıyabilirler mi? Ayrıca ruhsatlı silah alabilirler mi?
Özel Güvenlik Görevlisinin Maaş ve Özlük Hakları ile İlgili şikayetler nereye bildirilmektedir?
Özel Güvenlik Görevlileri Güvenlik ve Koruma Hizmeti Dışında Başka Bir İşte Çalıştırılabilir mi? Çalıştırılması Durumunda Ne Olur?
Özel Güvenlik Görevlisi Uzun Namlulu Silah Taşıyabilir mi?
Ateşli Silahlar Özel Güvenlik Görevlilerine Ne Şekilde Teslim Edilir?
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Neden Yapılmaktadır? Görev Esnasında Ölüm, Yaralanma, Sakatlanma gibi Durumlarda Tazminat Alınabilir mi?
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni Ne Şekilde İptal Edilir?
Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri Nelerdir?
Özel Güvenlik İzin Başvurusu Ne Şekilde Değerlendirilir?
Özel Güvenlik İzni Hangi Durumlarda Verilmemektedir?
Özel Güvenlik İzni Ne Şekilde Sona Erdirilir?
Özel Güvenlik Faaliyet İzni İçin İstenilen Belgeler ve Aranan Şartlar Nelerdir?
Özel Güvenlik Faaliyet İzni Müracaat Evrakları Posta ile gönderilebilir mi?
Özel Güvenlik Şirketlerinin Kurucularında Hangi Şartlar Aranır?
Özel Güvenlik Şirket Faaliyet İzninin Hazırlanma Süreci Nasıldır?
Faaliyet İznini Almadan Özel Güvenlik Faaliyetinde Bulunanlar Ne Şekilde Cezalandırılır?
Özel Güvenlik Şirketleri Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Sağlayacakları Koruma ve Güvenlik Hizmetleri İçin Düzenlenecek Sözleşmede Hangi Bilgiler Yer Alır?
Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Üçüncü Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Sağlanacak Koruma ve Güvenlik Hizmetine ilişkin hizmet sözleşmesinin bildirimi yapılmakta mıdır?
Kurucu ve Yöneticilerde Aranan Şartların Kaybedilmesi Halinde Yapılan İşlemler Nelerdir?
Yabancı Bir Şirket Türkiye'de Özel Güvenlik Hizmeti Verebilir mi?
İşe Giren ve İşten Ayrılan Güvenlik Personeli Valiliğe Bildirilmek Zorunda mıdır?
Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri Koruma ve Güvenlik Planlarını nereye, ne zaman verirler?
Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İzleme İzin Başvurusu Nereye Yapılmaktadır ve İstenen Belgeler Nelerdir?
Alarm İzleme Merkezi Açmak İsteyen Özel Güvenlik Şirketi Ne Yapmalıdır?
5188 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ateşli Silahlar Ne Şekilde Temin Edilir?
Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında, Şirketlerinde ve Birimlerinde Ateşli Silahlar Ne Şekilde Muhafaza Edilir?
Özel güvenlik üniforma katalogu nasıl ücretlendiriliyor ve ücreti hangi hesaba yatırılıyor?
Özel Güvenlik Görevlilerinin Giyeceği Üniforma ve Kullanacağı Teçhizat Nasıl Belirlenir, Herhangi Bir Sınırlama Var mıdır?
Özel güvenlik üniforma kataloguna fotoğraf ilave edilebilir mi?
Özel Güvenlik Birimi Nedir?
Özel Güvenlik Birimi Olan Kişi, Kurum veya Kuruluş Ayrıca Güvenlik Hizmetini Başka Bir Şirkete Gördürebilir mi?
Özel Güvenlik Birimlerinde İstihdam Edilen Personel İçin Bildirim Zorunluluğu Var mı?
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını Yaptırmadan Özel Güvenlik Görevlisi İstihdam Edenler Ne Şekilde Cezalandırılır?
Çalışma İzni olmayan Kişileri Özel Güvenlik Görevlisi Olarak İstihdam Edenler Ne Şekilde Cezalandırılır?
İzin Almadan Özel Güvenlik Birimi Oluşturanlar Ne Şekilde Cezalandırılır?
Özel Güvenlik İznini Almadan Özel Güvenlik Görevlisi İstihdam Edenler Ne Şekilde Cezalandırılır?
Yönetmelik değişikliği ile şekli değiştirilen özel güvenlik kimlik kartları ne zaman dağıtılacak?
Özel güvenlik ile ilgili istatistiki bilgilere nasıl ulaşabilirim?
** Sayfada 93 satır görüntülenmektedir. **

Bu internet sitesi ve sitenin her türlü kullanım hakkı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığına aittir. Tüm hakları saklıdır. Sitede bulunan bilgiler, içerikler ve görseller yazılı izin olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, kaynak göstermeksizin bir başka ortamda yayınlanamaz ve başka bir forma sokulamaz. Sitede yer alan bilgiler ile herhangi bir ihtilaf olması durumunda Özel Güvenlik Bilgi Sisteminde yer alan bilgiler esas alınacaktır. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı bu internet sitesinde yer alan bütün bilgileri ve görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.