FAALİYET İZİN BELGE DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER  
   
KURUCU DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER        
1-Dilekçe,(Şirketin adresi, telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmelidir.)
2-Hisse sahiplerinin TC Kimlik Numaraları,(TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir.)

3-Hisse sahiplerinin, varsa tüzel kişi temsilcilerinin (Konu: Resmi Kurum olacak) son bir yılda alınmış adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı,

4-İmza sirküleri veya beyannamelerinin aslı ile dijital ortamda doldurulmuş, fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

5-Hisse devrinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi veya Anonim Şirketlerde hisse devredenler ve hisse devralanlara ait ortak pay defteri sayfalarının noter onaylı sureti,

 

6-Yönetici veya yöneticilerin göreve devam edip etmediğine dair Ltd şirketlerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.’lerde yönetim kurulunca verilmiş yetki belgesinin noter onaylı aslı,

 

7-Kurucuların varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.

YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından-yönetici istifa etmişse kurucu tarafından imzalanmış olmalıdır.)

2-Yöneticilerin TC Kimlik Numaraları,(TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir)

3-Yöneticiler, varsa tüzel kişi temsilcilerinin (Konu: Resmi Kurum olacak) son bir yılda alınmış adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı,

4-İmza sirküleri veya beyannamelerinin aslı ile dijital ortamda doldurulmuş, fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

5-Yöneticilerin özel güvenlik temel/yenileme eğitim sertifikası veya özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,(Temel eğitimden muaf olanların buna ilişkin belge getirmesi gerekmektedir.)

6-Yöneticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte fotokopisi,(Eğitimini yurtdışında tamamlayanların denklik belgesi getirmeleri gerekmektedir.)

7-Yöneticilerin görevlendirilmelerine ilişkin Ltd şirketlerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.’lerde yönetim kurulunca verilmiş yetki belgesinin noter onaylı aslı,

8-Yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.

TEMSİLCİ ATANMASINDA İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet  izin belgesi numarası,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)

2-Atanan temsilcilerin TC Kimlik Numaraları,(TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir.)

3-Tüzel kişi temsilcilerinin (Konu: Resmi Kurum olacak) son bir yılda alınmış adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı,

4-Temsilcinin imza sirküleri veya beyannamelerinin aslı ile dijital ortamda doldurulmuş, fotoğraflı ve onaylı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
5-Temsilci atamasının yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi veya Anonim ve Limitet şirketlerde temsilci atama kararının belirtildiği yönetim kurulu karar defteri sayfalarının noter onaylı sureti,

6-Temsilcilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)

2-Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesinin fotokopisi,

3-Binaya ilişkin yapı kullanım izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

4-Binanın yangın ve deprem sigortası (DASK) poliçelerinin aslı,

5-Adres değişikliği ile ilgili ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi, (Eğitim kurumu şirketten farklı bir adreste ise adres değişikliğine ilişkin kararın noter onaylı aslı)
  6-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.  
  FAALİYET İZİN BELGESİNİN KAYBOLMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)
2-Faaliyet izin belgesinin kaybolmasına ilişkin ilanın yayınlandığı mahalli gazetenin aslı
3-Kaybolan faaliyet izin belgesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Ltd şirketlerde tüm kurucuların imzaladığı, A.Ş.’lerde yönetim kurulunca alınmış kararın noter onaylı aslı,
4-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri   gerekmektedir.
 

İSİM/UNVAN/TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER

 
 

1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)

 
  2-İsim/Unvan/Tür değişikliğinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi,  
 

3-Özel güvenlik maliye harç makbuzunun aslı ile birlikte fotokopisi, (2013 yılı için 20.677.42 TL Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir)

 
  4-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.  
     
  ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER  
 

1-Dilekçe,(Şirketin faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)

 
  2-Adres değişikliği ile ilgili ticaret sicil gazetesinin aslı veya ticaret sicilden onaylı fotokopisi,  
  3-Kurucu ve yöneticilerin varsa devam eden mahkeme kararlarının birer suretini getirmeleri gerekmektedir.  
     
  ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER  
 

1- Dilekçe,(Şirketin  faaliyet izin belgesi numarası, adresi,  telefon numarası ve e-posta adresi ile verilen evrakların ekleri mutlaka belirtilmeli, yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır.)

 
 

2-Şubeye ait adres, telefon ve faks numarası bilgileri

 
 

3-Şube yetkilisine ait kişisel bilgiler,(Ev ve cep telefonu numaraları ile TC Kimlik Numaraları-TC Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir)

 
     
 Uyarılar                      :
- Aynı belge birkaç yerde kullanılacak ise yeteri kadar kopyasının getirilmesi gerekmektedir.
- Müracaatınız esnasında; diploma, temel eğitim sertifikası ile yetki belgesinin (Yönetici Atama Kararı) noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi gerekir.
- Faaliyet İzin Belgesi değişikliğinde, eski belgenin aslı iade edilmeden yeni belge teslim edilmemektedir. 
 
Bu internet sitesi ve sitenin her türlü kullanım hakkı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığına aittir. Tüm hakları saklıdır. Sitede bulunan bilgiler, içerikler ve görseller yazılı izin olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, kaynak göstermeksizin bir başka ortamda yayınlanamaz ve başka bir forma sokulamaz. Sitede yer alan bilgiler ile herhangi bir ihtilaf olması durumunda Özel Güvenlik Bilgi Sisteminde yer alan bilgiler esas alınacaktır. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı bu internet sitesinde yer alan bütün bilgileri ve görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.